पूर्व निदेशक जेनरल

पूर्व डीजी
S no. Photo Name Designation Duration
1 Dr Rajesh S Gokhale डॉ राजेश एस गोखले अतिरिक्‍त प्रभार (01.05.2022 - 07.08.2022)
2 डॉ शेखर सी मांडे महानिदेशक (16.10.2018 - 30.04.2022)
3 Prof. Ashutosh Sharma प्रो. आशुतोष शर्मा महानिदेशक (24.08.2018 - 15.10.2018)
4 डॉ गिरीश साहनी डॉ गिरीश साहनी महानिदेशक (24.08.2015 - 23.08.2018)
5 डॉ एम ओ गर्ग डॉ एम ओ गर्ग महानिदेशक (03.02.2015 - 24.08.2015)
6 डॉ. पीएस आहूजा डॉ. पीएस आहूजा महानिदेशक (8.05.2014 - 31.12.2014)
7 डॉ. टी. रामासामी डॉ. टी. रामासामी अतिरिक्‍त प्रभार (01.01.14 - 07.05.14)
8 प्रो. समीर के ब्रह्मचारी प्रो. समीर के ब्रह्मचारी महानिदेशक (12.11.2007 - 31.12.2013)
9 डॉ. टी. रामासामी डॉ. टी. रामासामी अतिरिक्‍त प्रभार (07.03.2007 - 11.11.2007)
10 डॉ. महाराज किशन भान डॉ. महाराज किशन भान (05.01.2007 - 06.03.2007)

Pages