पूर्व निदेशक जेनरल

पूर्व डीजी
S no. Photo Name Designation Duration
21 डॉ. पीएस आहूजा डॉ. पीएस आहूजा महानिदेशक (8.05.2014 - 31.12.2014)
22 डॉ एम ओ गर्ग डॉ एम ओ गर्ग महानिदेशक (03.02.2015 - 24.08.2015)
23 डॉ गिरीश साहनी डॉ गिरीश साहनी महानिदेशक (24.08.2015 - 23.08.2018)
24 Prof. Ashutosh Sharma प्रो. आशुतोष शर्मा महानिदेशक (24.08.2018 - 15.10.2018)

Pages